how to make your own site for free

Vi erbjuder:
Projektering, tekniska lösningar och konstruktioner, kostnadsberäkningar, besiktningar, projektledning samt programmering och idrifttagningar inom följande områden:
* Installationer för kraft, belysning och teletekniska
  anläggningar
* Installationer för säkerhetsanläggningar och datanät
* Styr- och övervakningssystem
* Entreprenad- och EN-besiktningar
* Programmering av belysnings-
  anläggningar, Dali mm
* Automation/process el inom industri

Projektering sker med AutoCad, Magicad respektive Cadian som hjälpmedel.

Välkommen!

 

Mobirise

Byske Camping, om- och tillbyggnad reception 
Vi har påbörjat projekteringen av entreprenadhandlingar för om- och tillbyggnad av receptionen på Byske Camping. Förfrågningsunderlaget går ut våren 2020.

Engelska Skolan (Brännanskolan)
På uppdrag av Nordelektro påbörjar vi nu projekteringen av ombyggnaden av Engelska Skolan här i Skellefteå.Mobirise
Mobirise

Förskolor på Mobacken och Falkträsket
Vi har påbörjat projekteringen av 2st förskolor på Mobacken resp Falkträsket. Utförs i 1 entreprenad.
Projekteringen ska vara klar under Mars 2019.

Beställare: Skellefteå Kommun, Support & Lokaler

Mobirise

Floraskolan 
Under 2017/18 projekterade vi för Skellefteå Kommun nybyggnaden av Floraskolan på Kv Nyponet här i Skellefteå. På området uppförs även en idrottshall i kommunens regi.

Byggstart hösten 2018
Elentreprenör : Umia Skellefteå

Mobirise

Kv Fabriken, Skellefteå 
2016 startade vi projekteringen på Kv Fabriken, Skellefteå

Här skall kommunens verksamheter samlas : Samhällsbyggnad, Sotningsavdelningen, Skellefteå Buss, Räddningstjänsten samt externa hyresgäster.

Totalentreprenör . Fastec Sverige AB
Elentreprenör . Assemblin Skellefteå

Under 2018 startade inflyttningen, sist in är Räddningstjänsten som kommer 2019/2020


Elteknik i Skellefteå AB

Kanalgatan 53 
931 32 Skellefteå

Email: info@ske-elteknik.se 
Tel: 010-130 82 60